Helsestasjonen

Eid helsestasjon held til i Eid rådhus

dhusveien 11

Tlf. 57885800

Velkomen til Eid helsestasjon!

Vi som jobbar på helsestasjonen er:

Fagleiar Grethe Dahl Sandven, tlf: 415 61 238, e-post: gsa@eid.kommune.no

Helsesøster Hilde Hoddevik, tlf: 950 63 793, e-post: hho@eid.kommune.no

Helsesøster Berit Kragseth, tlf: 950 09 037, e-post: Berit.Kragseth@eid.kommune.no

Helsesøster Silje Hjellbakk Hole, tlf: 482 71 521, e-post: Silje.Hjellbakk.Hole@eid.kommune.no

Helsesøster Monica Iren Raudi-Setren, tlf: 951 28 538, e-post: Monica.Iren.Raudi-Setren@eid.kommune.no

Lege Ingeborg Storaas Saltbones

Jordmor

Helsestasjonen har ope kvar dag. Vi har ein del arbeid ute i skule, heim og barnehage. Ta kontakt på sentralbordet dersom vi ikkje er inne, på tlf: 578 85 800.

 

Målet med arbeidet vårt er å vere med på å skape gode og trygge oppvekstvilkår for born og unge i kommunen.

Skulehelsetenesta har kontortid på skulane. På dei midre skulane er vi å treffe etter avtale. Du kan òg kontakte oss på helsestasjonen om det er behov for å treffe oss. Jordmor har kontor på helsestasjonen.

Eid ungdomskule

På ungdomsskulen kan du treffe helsesøster måndagar.

Eid vidaregåande skule

På vidaregåande skule kan du treffe helsesøster tysdagar og torsdagar

                              
Arbeidsoppgåver

 • Sped- og småborns helse
 • Skuleborn og ungdomshelse
 • Foreldrerettleiing
 • Graviditet, fødsel og amming
 • Kosthald og helse
 • Alkohol / tobakk
 • Nasjonalt vaksinasjonsprogram

Svangerskapsomsorga

Jordmor har trefftid måndag og torsdag. Du kan ringe og bestille time på tlf: 57 88 58 00.

Arbeidsoppgåver

 • Svangerskapskontrollar
 • Barselgruppe
 • Svangerskapskurs i samarbeid med helsesøster og avdeling God start på Nordfjord sjukehus

Helsestasjon for ungdom

 • Her jobbar lege og helsesøster.
 • Helsestasjon for ungdom har kontor på Helsestasjonen på Eid rådhus
 • Trefftid torsdagar kl 14:30-17:00 på Eid rådhus
 • Tilbodet gjeld ungdom mellom 13 og 20 år
 • Tilbodet er gratis og du må ikkje bestille time på førehand

Arbeidsoppgåver

 • Prevensjonsrettleiing
 • Hjelp i samband med graviditet og abort
 • Seksuell helse
 • Seksuelle infeksjonar  
 • Psykisk helse

Kom gjerne innom, du er hjerteleg velkomen!

Venleg helsing
Eid helsestasjon

Tittel :
Avdelingsleiar helseavdelinga
Bunnhjørne
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering