Eid eldretun

Eid eldretun er ein sjukeheim med 24 plassar. 

I tillegg har avdelinga ansvar for 15 omsorgsbustader knytte til eldretunet. Eldretunet har primært langtidsplassar, men i periodar tek ein også imot kortidsopphald.

Anne Iren Naustdal er avdelingsleiar for Eid eldretun og har kontor på sjukeheimen, e-post anne.iren.naustdal@eid.kommune.no

Telefon :
92412748
Tittel :
Avdelingsleiar Eid eldretun
Bunnhjørne
Teneste (1)
Praktisk informasjon (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering