Hogatunet bu- og behandlingssenter

Hogatunet bu- og behandlingssenter opna 1. april 2017 og eit topp moderne og praktisk utstyrt bygg med velferdsteknologi og flotte fasilitetar.

Hogatunet har 40 langtidsplassar og 10 korttidsplassar, dagsenter for dagopphald og sentralkjøken for Eid kommune.

Heidi Munch Starheim er avdelingsleiar for Hogatunet bu- og behandlingssenter og har kontor på senteret, e-post: heidi.munch.starheim@eid.kommune.no

Tilsette ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Teneste (1)
Tenestestad (1)
Artikkel (2)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering