Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen held til i Eid rådhus og har ope kvar dag. Vi har også ein del arbeid ute i skule, heim og barnehage.

Helsestasjon- og skulehelsetenesta i Eid:

 1. Helsestasjon 0–5 år
 2. Skolehelsetjenesta 5–20 år
 3. Helsestasjon for ungdom (HFU)
 4. Svangerskapsomsorg med jordmor

Tilsette ved helsestasjonen

Britt Tomasgard er fagleiar for helsestasjonen og har kontor på rådhuset, tlf:  951 28 538 eller 578 85 800.

Tilsette ved helsestasjonen :

Berit Kragseth tlf : 950 09 037

Mari Johanne Solheim tlf  : 950 63 793

Siv Anita Drageset tlf : 989 08 823

Anne-Lise Karlsen tlf : 482 71 521

Jordmor tlf : 479 75 083

1- Helsestasjonsprogrammet 0-5, mål:

 • At foreldre opplever meistring i foreldrerolla.
 • Å bidra til godt samspel mellom foreldre og barn.
 • Å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgsvikt.
 • Å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidleg.
 • Å bidra til at barn får oppfølging og henvisning vidare ved behov

 

2. Skulehelsetenesta 5-20 år:

Skulehelsetenesta har kontortid på alle skulane i Eid kommune, også Eid vidaregåande skule, med varierande intervall. Du kan òg kontakte oss på helsestasjonen om det er behov for å treffe oss. 

 

3. Helsestasjon for ungdom

 • Her jobbar både lege og helsesøster
 • Helsestasjon for ungdom føl skuleruta og har kontortid på Helsestasjonen torsdagar kl. 14:30 - 16:30
 • Tilbodet gjeld ungdom mellom 13 og 20 år
 • Tilbodet er gratis og du må ikkje bestille time på førehand

Her kan du få informasjon om:

 • Prevensjonsrettleiing
 • Hjelp i samband med graviditet og abort
 • Seksuell helse
 • Seksuelle infeksjonar  
 • Psykisk helse

          
4. Svangerskapsomsorga
Jordmor har trefftid måndag og torsdag. Ta kontakt på tlf: 479 75 083 for timebestilling.'

 • Svangerskapskontrollar
 • Barselgruppe
 • Svangerskapskurs i samarbeid med helsesøster og avdeling God start på Nordfjord sjukehus
Tittel :
Avdelingsleiar helseavdelinga
Bunnhjørne
Hovudside (1)
Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering