Detaljreguleringsplan for Meieritomta - del av reguleringsplan for Sørøyrane

Eid kommunestyre vedtok den 28.04.2011, sak 032/11, detaljreguleringplan for Meieritomta - del av reguleringsplan for Sørøyrane (BL 3).

Føresegner (PDF, 18 kB)  og plankart (PDF, 112 kB)

Publisert av Gerd Fløde Bjørlo. Sist endra 18.07.2011
Tenestestad (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering