Melding om vedtak - godkjenning detaljreguleringsplan for Skaffarmarka

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

I medhald av plan- og byggingslova av 27. juni 2008 nr.71 § 12-12 har kommunestyret i Eid i møte 16.09.2010 i K-sak 064/10 godkjent reguleringsplan for Skaffarmarka.

Godkjent plan og planvedtak er tilgjengeleg i servicekontoret i Eid rådhus til 18.10.2010.

Publisert av Therese Hjelmeset. Sist endra 23.09.2010

Partar eller andre med rettsleg klageinteresse har høve til å klage på vedtaket, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova og § 28 i forvaltningslova. Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid, innan 18.10.2010.

Fristar for krav om innløysing av grunn følgjer av § 15-2 i plan- og bygningslova. Fristar for krav om erstatning følgjer av § 15-3 i plan- og bygningslova. Kommunen har innan 10 år etter denne kunngjeringa høve til å gjennomføre oreigning for å sikre gjennomføringa av planen, jf. § 16-2 i plan- og bygningslova.

Tenestestad (1)
Godkjende reguleringsplanar (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering