Reguleringsplan for Ålund naustområde - stadfesting av vedtak

Fylkemannen har den 13.04.2011 stadfesta Eid kommune sitt vedtak av 29.04.2010 der privat reguleringsplan for naustområde i Ålund på Stårheim blei godkjend.

Godkjent plankart (PDF, 156 kB) og føresegner (PDF, 41 kB)

Publisert av Gerd Fløde Bjørlo. Sist endra 15.07.2011
Tenestestad (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering