Kultur og fritid

Eid kommune har eit variert kultur og fritidstilbod.

 I Eid Idrettshus finn du eit allsidig tilbod innan ulike idrettsgreiner.

Operahuset Nordfjord kveld - Klikk for stort bilete

OPERAHUSET NORDFJORD
I april 2009 opna kommunen det nye kulturhuset sitt Operahuset Nordfjord. I Operahuset finn vi Eid vidaregåande skule, Eid bibliotek, Eid Kino og fylket sin største kultursal.

 

KULTURPRIS
Kvart år vert det delt ut kulturpris og ungdommens kulturpris i Eid kommune. 

Kulturprisane blir tildelt på hausten av det faste utvalet for kultursaker, og utdelt i samband med siste kommunestyremøtet før jul.  Forslag kan sendast inn heile året, men seinast innan den fristen som kjem fram når prisen blir utlyst på hausten.   Forslag kan sendast på epost til post@eid.kommune.no.

KULTURMIDLAR
Eid kommunestyre set årleg av midlar som har som målsetjing å vere eit bidrag til å fremje  eit aktivt og allsidig kulturliv i tråd med dei overordna målsetjingane.  Spesielt prioritert er aktivitar for barn og unge, og aktivitet spesielt tilrettelagt for personar med spesielle behov.

Kulturmidlane blir tildelt på våren etter annonsering i Fjordabladet der det blir sett frist for søknad. Søknad skal sendast elektronisk på skjema som ligg under fana "Sjølvbetening" på Eid kommune si heimeside.

Retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid  og tildeling av kulturprisar i Eid kommune, finn du her: Retningslinjer (PDF, 494 kB)

KULTURNATT I NORDFJORD

Kulturnatt i Nordfjord er eit årleg arrangement. Dei sju kommunane i Nordfjord samordnar sine kulturarrangement kvart år slik at dei skjer samstundes, og til no har arrangementet vore 2. fredagen i november.

KULTURSKULEN

Kulturskulen i Eid er eit frivilleg tilbod til barn og unge (unntaksvis vaksne) som ønskjer opplæring i musikk og biletkunst. Kulturskulen er samlokalisert med Eid ungdomsskule der undervisninga skjer.

For oppdatert informasjon om søknad, opptak, prisar, gebyr for tenester frå Kulturskulen i Eid, nærare kontaktinformasjon m.m, gå til: www.kulturskulen.no

Følgje oss på Facebook!

E-post: kulturskulen@eid.kommune.no

Rektor er Dan Aasebø: dan.aasebo@eid.kommune.no

Tlf. 5788 5180

Sist endra 13.03.2017
Eksterne lenker
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering