Næringslivet i Eid

Eid inviterer til innovativt næringsliv og stor arbeidsmarknadsregion. I kommuneplanen sin samfunnsdel er det sett som mål at næringsdrivande skal oppleve at det er lett å utvikle og etablere verksemder i Eid. Kultur og næring skal vere ei merkevare for Eid, og vi skal ha ei sentrumsutvikling som styrkar Eid sin attraktivitet i regionen.

Sydenstemning - Klikk for stort bilete

 Eid Inviterer er nettsida for profilering av kommunen og næringslivet i felleskap, og skal viser smakebitar av det vi har å tilby i Eid kommune.

Næringslivet i Eid er mangfaldig med bedrifter som hevdar seg nasjonalt og internasjonalt, og spenner frå landbruk til elektro, trevareindustri og mekanisk industri.  Eid skårar særleg høgt knytt til lønsemd i bedriftene, og veksten i næringslivet har vore stor dei siste åra.  Automasjon/elektromiljø med spesialkompetanse innan byggautomasjon, automatisert driftskontroll m.m. har hatt ein sterk vekst dei seinare åra.  Her er også eit sterkt konsulentmiljø med bedrifter innanfor byggteknikk, design.og arkitektur, plan-og prosjektering samt milj-og bedriftsrådgjeving.

Landbruksnæringa er framleis stor i Eid kommune med ca. 200 gardsbruk i drift som forvaltar 25000 da innmark.

Eid vidaregåande skule har eit sterkt skulemiljø som mellom annan har stort fokus på elektrofaga.  Skulen har m.a. starta arbeidet med eit eige energisenter i kommunen med fokus på miljøøkonomisering og fornybar energi, spesielt fjordvarme.

Her kan du vere med på ein virtuell rundtur i Eid kommune. (PDF, 14 MB)

Driftig finn du meir om entreprenørskap, korleis starte bedrift eller drive bedrift i Sogn og Fjordane.   Her kan du også  følgje med på kva som skjer i fylket.

Framtidsfylket er nettsida for alle som er interessert i å sjå meir kva fylket Sogn og Fjordane har å tilby av arbeidsplassar mm.  Her kan du legge inn CVen din om du er arbeidssøkjar, og bedrifter kan annonsere ledige stillingar.

Praktisk informasjon (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering