Næring i Eid

 

 

Ynskjer du å starte bedrift?

 

Kommunane Eid og Selje skal i 2019 ha felles førstelinjetjeneste for næring.

 

Førstelinjetjenesta skal vere første kontaktpunkt mot etablerarar, drive rådgjeving overfor gründerar og vere kontaktledd for næringslivet inn mot Innovasjon Norge og det offentlege virkemiddelapparatet elles. 

Kontaktperson er Anna Karete Bjørlo

E-post: anna.karete.bjorlo@eid.kommune.no

Tlf: 57 88 58 26

 

Nyttige linkar når du skal starte bedrift.

 

 

 

Kommunalt næringsfond

Eid kommune og Selje kommune

 

Søknadsfristar 2019:

1.april 2019

1.oktober 2019

 

Korleis søkje kommunalt næringsfond?

 

 

Landbruk

Landbrukskontoret er førstelinjeteneste ved spørsmål om landbruk og

landbruksrelaterte saker til Innovasjon Norge.

Kontaktperson:

Trine Alme

Tlf: 97 99 10 48

E-post: trine.alme@eid.kommune.no

 

.

 Leitar du etter næringsareal?

 

Eid Industrihus KF er Eid kommune sitt organ for tilrettelegging, marknadsføring og sal og utleige av kommunalt næringsareal i kommunen.

Vi har mellom anna eit større, byggeklart næringsareal i Eid industripark i Nordfjordeid. Reguleringsplanen for dette området finn du her.

Meir informasjon om kommunalt tilgjengeleg næringsareal for utbygging eller utleige får du ved å ta kontakt med dageleg leiar Svein Otto Melheim.

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 91138974

E-post: svein.otto.melheim@eid.kommune.no, post@eid.kommune.no

Internett: www.eid.kommune.no  www.eidinviterer.no

Postadresse: Eid Industrihus KF, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Besøksadresse: Skreddarhuset, Øyane 12, 6770 Nordfjordeid.

 

Eid kommune har i kommuneplanen sin arealdel elles avsett område for næring fleire stadar i kommunen.

Eid kommune ved plan- og utviklingsavdelinga har ansvaret for dei kommunale arealplanane, og du kan ta kontakt med avdelinga dersom du ynskjer nærare informasjon om arealplanane våre. Meir informasjon om kommundeplanen sin arealdel finn du elles her og reguleringsplanane for dei regulerte områda i Eid kommune finn du her.

 

   
 

 

Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering