Landbruk og skogbruk

  • Landbrukskontoret for Eid og Gloppen har ansvaret for landbrukstenestene i Eid kommune.
  • Selje kommune har ansvaret for landbrukstenestene i Selje kommune.

 

Du finn meir informasjon om landbrukstenestene her.

Nyttig informasjon (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering