Landbruk og skogbruk

Landbrukskontoret for Eid og Gloppen har ansvaret for landbrukstenestene i Eid kommune.

 

Kontorstad på Eid onsdagar

 

Landbrukskontoret har hovudkontoret sitt i Gloppen kommune.

Landbrukskontoret har fast kontordag på rådhuset i Eid på onsdagar. Elles vil kontordagane i Eid variere etter behov og etter avtale. Tilsette i Eid kommune med fagansvar innanfor landbruk vil elles vere tilgjengeleg for publikum kvar dag.

 

Aktuelle informasjonssider

 

Landbrukskontoret har ansvar for jordbruk, inkludert skogbruk, viltforvalting og miljøsaker.

Informasjon om fagtema innanfor jordbruket, slik som tilskotsordningar og søknadsprosedyrar finn du på heimesida til Landbruksdirektoratet.

heimesida til Fylkesmanenn og Sogn og Fjordane finn du også informasjon om regionale tilskotsordningar og anna næringsutvikling innanfor landbruket.

Innovasjon Norge tilbyr også ulike tilskotsordningar innanfor landbruket. Kommunen har ansvar for rettleiing, låne- og tilskotsforvaltning retta mot landbruk og skogbruk. .

 

Kontaktinformasjon

 

Telefon Eid kommune: 5788 5800.

E-post: post@eid.kommune.no

Trine Alme er landbrukssjef og kan kontaktask direkte på telefon 979 91 048. Eller på e-post: trine.alme@gloppen.kommune.

Peter Andresen er utmarksforvaltar og arbeider med vilt. Telefon 979 91 049. E-post: peter.andresen@gloppen.kommune.no.

Bernt Reed er fagkonsulent og arbeider mellom anna med dyrking, drenering, hydrotekniske anlegg, organisert beitebruk, jordleigeavtalar. Telefon 979 91 052. E-post: bernt.reed@gloppen.kommune.no.

Åse Marie Ravnestad er førstekonsulent og arbeidder mellom anna med tilskotsordningar; SMIL, RMP og produksjonstilskot, sjukdomsavløysingsrefusjon og tidlegpensjon. Telefon 979 91 051. E-post: ase.ravnestad@gloppen.kommune.no.  

Stanislawa Voldsund er rådgjevar skog og miljø. Telefon 57 88 58 68. E-post: stanislawa.voldsund@eid.kommune.no.

Kontaktinformasjonen til Gloppen kommune finn her.