Reiselivsnæring

Informasjon om reise, overnatting og aktivitetar i regionen finn du på nettsida til Visit Nordfjord.

Turistinformasjonen i Eid er det Kulturhuset Gamlebanken som har ansvaret for.