Renovasjon

.

 

I Eid kommune er det renovasjonen for hushaldningane sett vekk til det interkommunale selskapet NoMil.

Restavfall, våtorganisk og papiravfall frå hushaldningane leverast i eigne behalderar frå NoMil. Plastavfall leverast same dag som papiravfall i sekkar som NoMil leverer ut.

Gjenbruksstasjonen på Industriområdet Haugen (Ortra) er open tysdag kl 16:00 - 19:00 og torsdag kl 09:00 - 15:00. Tlf. til NoMil gjenbruksstasjonen på Haugen er 57 00 94 00.

Miljøstasjonar er plassert på Esso Eid - her er også konteinar til kle og sko, Haugen v/ Ortra, Stårheim og i Kjøsdalen.

For meir informasjon om renovasjonsruter og tømmetider gå til NoMil sine heimesider.

Tøming av septiktank 
I Eid kommune er det Miljøservice i Stryn som utfører tøming av septiktankar. Dersom du treng ekstra tøming kan du nå dei på tlf. 57874666.

Eksterne lenker
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering