Tilsyn etter forureiningsforskrifta kap. 12,13 og 15

Tilsynsplan for 2010 vart vedteken av teknisk styre i sak 011/10.  Kommunane er pålagde å føre tilsyn med at reglane i forureiningsforskrifta blir fulgt, og formålet med Eid kommune sin tilsynsplan er i første rekke å sjå til at vilkåra i utsleppsløyve blir fulgt.

Publisert av Gerd Fløde Bjørlo. Sist endra 03.06.2010
Sentrale dokument (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering