Avlasting og støtte

Kommunen har avlastingstilbod for eldre i sjukeheim. Heimetenestene kan også yte avlasting i heimen. Vernepleietenesta har avlastingstilbod for barn og unge. Både på dag- og døgnbasis. 

Dersom du eller andre i familie din har omsorg for eldre, rørslehemma eller andre pleietrengande kan de søkje om ulike avlastningstilbod.
Slik avlastning kan ein få både i og utanfor heime. Eit dagtilbod eller korttidsopphald på sjukeheim er døme på slike tenester.  

Andre avlastnings- og støttetilbod: 

 

Søknad om tenester frå pleie- og omsorg

Artikkel (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering