Informasjon om skatt og likning

Frå 01.01.2017 er Gloppen og Eid felles skatteoppkrevjarkontor.
Hovudkontoret er på Eid, men det er kontordagar i Gloppen.

Skatteoppkrevjarkontoret er mellom anna ansvarleg for følgjande:
Spørsmål  knytt til skatteoppgjer, innkrevjing person og verksemder, spørsmål knytt til forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift og A melding, i tillegg til bruk av skattetrekkskonto.

Skatteoppkrevjarkontoret er ansvarleg for arbeidsgjevarkontroll i verksemder (bokettersyn).

Skatteoppkrevjar i Gloppen og Eid er Linda Gjengedal. 

  • Gloppen kommune, 57 88 38 00 (ope måndag, onsdag og torsdag). Ved kortvarig sjukdom/ ferie er kontoret ubemanna.
  • Eid kommune, 57 88 58 00 / 94 78 13 02 (ope kvar dag).

Begge kommunar har sine eigne opningstider. Ta gjerne kontakt og avtal tid for møte på førehand.

Telefon :
5788 5881
E-post :
Tittel :
Økonomisjef
Bunnhjørne
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering