Skule

Eid kommune har ansvaret for grunnskuleopplæringa i kommunen. Vi har 1 ungdomsskule og 4 barneskular med om lag 800 elevar.

Rektor ved kvar enkelte skule er ansvarlege for den daglege drifta av sin skule, og har delegert personal- og økonomiansvar for sine område innanfor det vedtekne budsjettet.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Harald Sivertsen, har ansvar for alle skulane og erå treffe på Eid rådhus tlf. 98 07 98 73.
 

Sist endra 08.04.2017
Telefon :
98079873
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Hovudside (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering