Skule

Eid kommune har ansvaret for grunnskuleopplæringa i kommunen. Vi har 1 ungdomsskule og 4 barneskular med om lag 800 elevar.

Rektor ved kvar enkelte skule er ansvarlege for den daglege drifta av sin skule, og har delegert personal- og økonomiansvar for sine område innanfor det vedtekne budsjettet.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Harald Sivertsen, har ansvar for alle skulane og er å treffe på Eid rådhus tlf. 98 07 98 73.

Telefon :
98079873
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Hovudside (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering