Trafikk og samferdsel

Kommunen har ansvaret for det kommunale vegnettet.

Har du spørsmål kring brøyting, gatelys og vedlikehald på det kommunale vegnettet ring servicekontoret,
tlf. nr 57 88 58 00 på dagtid

Vakttelefon for brøyting utanom arbeidstid, tlf. nr. 90 29 24 10 

Artikkel (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering