Investeringar i beiteområde 2019

Beite_02.jpg - Klikk for stort bilete

Fylkesmannen i Vestland lyser ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2019.

Søknadsfrist er 1. mars.

 

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 01.02.2019

Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit
område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære. Døme på aktuelle tiltak:
•  Sanke- og skiljeanlegg
•  Bruer dimensjonert for dyr og folk
•  Sperregjerder for å sikre at dyr ikkje kjem over i farleg område
•  Gjetarhytter/sankehytter
•  Elektronisk overvakingsutstyr

Prioriteringar for 2019
•  Investeringar i teknologi knytt til beitebruk
•  Faste installasjonar og kostnadskrevjande investeringar


Søknad

Beitelag sender søknad om tilskot til kommunen.
Søknadsfrist 1. mars 2019.

Søknadsskjema

Hugs naudsynte vedlegg, som
kart og løyver mm. Kommunen sender søknaden vidare til fylkesmannens
landbruksavdeling saman med sin uttale.

Kontaktperson:
Bernt Reed: Tlf 979 91052 eller bernt.reed@eid.kommune.no

 

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering