Invitasjon til å komme med endringar i rutetilbodet i Sogn og Fjordane

Kringom.jpg - Klikk for stort bilete Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer brukarar av kollektivtilbodet til å
kome med innspel til forbetringar av tilbodet.

Rutetilbodet endrar seg heile tida. Det kan vera justering opp mot ferjetider og
korresponderande ruter eller justeringar i forhold til økonomiske rammer og satsingar.
Formålet med å invitere til innspel er at vi ynskjer å ha eit best mogleg bilete av kva
som er etterspurt og kva det er behov for.

Brukar ar av rutetilbodet må sende innspel til sin bustadkommune innan 1. juni 2018
Kommunane må sende sine innspel og tilrådingar til fylkeskommunen innan 30. juni
2018.

Innspela skal sendast til post@sfj.no og merkast med sak nr: 18/119

Invitasjon til innspel (PDF, 2 MB)Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 15.05.2018

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering