Kartlegging av mobil breibandsdekning 4G

Digital_postkasse_mobil.jpg - Klikk for stort bilete

Telenor har varsla om nedlegging av telesentralar på landsbasis, som medfører at kobbernett for telefon og breiband vert lagt ned innan år 2023.

I den forbindelse vil Eid kommune på eige initiativ gjennomføre ei kartlegging på mobil breibandsdekning 4G i Eid kommune og Bryggja.

Kartlegginga vil gi eit grunnlag for ei eventuell utviding og forsterking av 4G nettet.

For å få gjennomført ein optimal dekningstest, treng Eid kommune hjelp frå alle bygdelag. Det er sendt ut informasjon til alle bygdelag med ei oppmoding om å delta på ein slik dekningstest.

Dekningstesten skal gjennomførast innan 22. november.

Informasjon sendt bygdelaga i Eid (PDF, 493 kB)

Publisert av Elin Paulsen. Sist endra 07.11.2019

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering