Kollektivtilbodet i Sogn og Fjordane

Fylkeskommunen inviterer kvart år kommunane og andre interesserte til å kome med innspel til rutetilbodet. Dei ønskjer at innspela vert sendt via kommunane, slik at vi kan samordne innspela.

Publisert av Elin Leikanger. Sist endra 09.08.2017

Har du innspel til endringar i buss- og ferjetilbod kan du sende desse til post@eid.kommune.no eller Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 01.09.2017

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering