Kommunale vigsler

  - Klikk for stort bilete

 Frå 01.01.2018 er det Eid kommune de skal kontakte om de ønskjer å inngå borgarleg vigsel.

Ansvaret som tidlegare låg til notarius publicus (sorenskrivaren) er no overført til kommunane.  Ordførar, varaordførar og 3 kommunalt tilsette er vigslarar i Eid. Kommunestyresalen i Eid rådhus vert seremonilokale, men her er det mogleg å gjere andre avtaler også.  Alle skal kunne gifte seg gratis i Eid kommune i den ordinære opningstida til kommunen. Dette gjeld også innbyggjarar frå andre kommunar.  Meir informasjon og kven de skal kontakte finn de her (PDF, 432 kB).

Publisert av Gerd Fløde Bjørlo. Sist endra 30.01.2018

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering