Kommunedelplan for helse- og omsorgstenestene 2018-2030 - offentleg ettersyn

Kommunedelplan helse og omsorg 2018-2030 - Klikk for stort bileteKommunedelplan helse og omsorg 2018-2030 Formannskapet i Eid kommune vedtok i møte 08. mars 2018, F-sak 025/18, å legge forslag til kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030 ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova § 11-14. 

Publisert av Bjørlo Anne Ruth Botn. Sist endra 12.03.2018

Føremålet med offentleg ettersyn er å gje offentlege organ og andre interessentar høve til å kome med sine synspunkt på innhald og prioriteringar i kommunedelplanen før den vert endeleg vedteken av kommunestyret. Sjølve kommunedelplanen vil legge føringar for framtidig arbeid i alle kommunale tenester knytt til helse og omsorg. Planen omfattar alle innbyggjarar i kommunen.

Her kan du lese forslag til kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030 (PDF, 2 MB)

Del 2 (PDF, 2 MB)

 

Uttale

Dersom du har synspunkt på innhald og prioriteringar i planforslaget, har du høve til å gje ei skriftleg uttale før kommunestyret si endelege behandling.

Frist for å kome med uttale er sett til måndag 23. april 2018.

Uttale skal merkast med «17/398» og sendast per e-post: post@eid.kommune.no eller post til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

 

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering