Kommunedelplan for Hjelmelandsdalen - mange uttaler

Slalombakken
Det er stor interesse kring kommunedelplan for Hjelmelandsdalen. Korleis skal dette fine området utbyggast? Kor mange hytter/sel skal det vere på Tippasetra?
Publisert av Terje Moldestad. Første gong publisert 09.03.2005
Slalombakken
Harpefossen skitrekk
Hjelmelandsdalen utviklingslag har utarbeidd planen som har følgjande hovudmål:

- leggje til rette for nye hytteområde
- satsing på friluftsaktivitetar
- verne om det biologiske mangfaldet
- verne om kulturmiljø, kulturlandskap og kulturminne.

Planen har lege ute til off. gjennomsyn frå 08.02.05 - 08.03.05
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering