Kommunen som forvaltar av matjord og landskap

Fotograf: Eid kommune
På Ossetra fotograf Eid kommune
Fylkesmannen inviterer kommunane til regionvise kurs der dei ønskjer å fokuserer på kommunane si rolle som forvaltar av matjord og landskap, nye digitale kartløysingar, og kulturlandskap og attgroing.
Publisert av Terje Moldestad. Første gong publisert 04.03.2005
Les meir om dette på fylkesmannen si heimeside
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering