Kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 09.09.2019

VAL_logo.png - Klikk for stort bilete

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 9. september 2019.

Frist for å levere listeforslag er 31. mars 2019 kl 12.00 og frist for å trekke tilbake listeforslag er 20. april kl 12.00. 

Informasjon om rettleiiing til utfylling av listeforslag, formelle krav og fristar

Det går fram av vallova § 6-1 (1) at listeframlegget blir rekna for innlevert når det er kome inn til kommunen ved kommunestyreval og fylkeskommunen ved stortingsval og fylkestingsval.

Dersom listeframlegget blir sendt på faks innan 31. mars kl 12.00, vil dette vere innanfor fristen. Det er ein nødvendig føresetnad at liste med originale underskrifter blir send i posten eller levert med ein gong.

Listeforslag leverast inn til Eid eller Selje kommune innan fristen:
post@eid.kommune.no / post@selje.kommune.no

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 01.04.2019

Her kan du sjå framlegg til vallistene (PDF, 712 kB) ved kommunestyrevalet 9. september 2019.

Det er motteke framlegg til vallister frå følgjande parti, i alfabetisk rekkjefølgje:
•Stad Arbeiderparti
•Stad Framstegsparti
•Stad Høgre
•Stad Kristeleg Folkeparti
•Stad Senterparti
•Stad Sosialistisk Venstreparti
•Stad Venstre

Frist for å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april 2019 kl. 12 (jf. vallova § 6-5).

Frist for å kreve fritak frå val til Kommunestyret for listekandidatane (jf. vallova § 3-4) er 30. april 2019. Det vil bli sendt ut eige brev til listekandidatane om dette.

Vallistene vil bli endeleg behandla og godkjende av Stad valstyre innan 1. juni 2019 og listene er ikkje endeleg godkjende før då.

Valdagen er måndag 9. september 2019, og det skal veljast 33 medlemer til kommunestyret i Stad kommune.