Kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - Frist 1.mars 2018

Fotballmål.jpg - Klikk for stort bilete

Søknadsfrist 1.mars 2018.

Det kan søkast om kompensasjon av meirverdiavgift knytt til anleggselement som er berettiget tilskot frå spelemidlane. Spelemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilgast. Det er ikkje eit krav at det er tildelt spelemidlar for å kunne søkje om kompensasjon av meirverdiavgift. Reknskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknad om meirverdiavgift.

Du finn all informasjon du treng, samt søknadsskjema, på nettsida til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  • Elektronisk søknadsskjema
  • Kven kan søke?
  • Veiledning til søknad
  • Vedlegg til søknad
  • Informasjon til revisor
Publisert av Anna Karete Bjørlo. Sist endra 12.02.2018

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering