Vakttelefonar

Kommunale vakttelefonar
Vatn- og avløp Tlf. 95 94 90 12    
Kommunal bygg Tlf. 90 21 20 62
Eid brannvesen:  
Brannsjef Tlf. 95 21 49 53
Leiar brannførebyggande avdeling Tlf. 41 68 10 44
Leiar beredskap Tlf. 91 36 92 44
Veg Tlf. 90 29 24 10
Heimetenesta Tlf. 48 00 61 41
Akuttberedskap barnevern utanom kontortid Tlf. 45 97 62 06

 
Øvrige
Nødnummer brannmelding Tlf. 110
Nødnummer politi Tlf. 112
Nødnummer ambulanse Tlf. 113
Alarmtelefon for barn- og unge Tlf. 116 111
Krisesenteret Sogn og Fjordane Tlf. 57 74 36 00
Adm. nr. til brannmelding 110 Tlf. 57 75 15 00
Veterinærvakt Nordfjord Tlf. 57 86 01 01

 

   

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
 

Mest vist

Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering