Vakttelefonar

Kommunale vakttelefonar
Vatn- og avløp Tlf. 95 94 90 12    
Kommunal bygg Tlf. 90 21 20 62
Eid brannvesen:  
Brannsjef Tlf. 95 21 49 53
Leiar førebyggande avdeling Tlf. 41 68 10 44
Leiar beredskap Tlf. 91 36 92 44
Veg Tlf. 90 29 24 10
Heimetenesta Tlf. 48 00 61 41
Akuttbredskap barnevern Tlf. 45 97 62 06

 
Øvrige
Nødnummer brannmelding Tlf. 110
Nødnummer politi Tlf. 112
Nødnummer ambulanse Tlf. 113
Alarmtelefon for barn- og unge Tlf. 116 111
Krisesenteret Sogn og Fjordane Tlf. 57 74 36 00
Adm. nr. til brannmelding 110 Tlf. 57 75 15 00
Veterinærvakt Nordfjord Tlf. 57 86 01 01