Legehjelp

Ved behov for akutt legehjelp, ring 113.
Om du treng rask legehjelp, men det ikkje er livstrugande, ring 116 117.

Ta kontakt med Eid legekontor tlf. 57 86 30 20 dersom du vil bestille legetime i opningstida når legehjelpa kan vente litt.