Kjølsdalen gravplass.png

Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet, vedtok i møte 30.04.2019, TSU-sak 041/19, å legge forslag til detaljregulering for utviding av Kjølsdalen gravplass ut til offentleg ettersyn.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for bygging av gravplass nedanfor i hovudsak den eldste delen av kyrkjegarden.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering