Kommunstyret har i møte 09.11.2017, KS-sak 159/17, vedteke å legge detaljreguleringsplan for masseuttak i Hjelmelandsdalen ut til offentleg ettersyn.


Utbyggingsavtalen er i tråd med prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i KS-sak 93/07 og vert lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagars frist for merknader (jf. Plan- og bygningsloven § 17-4) før den fremjast for politisk behandling.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering