Nordfjord forsøksstasjon AS og Nordfjord Laks AS søkjer om etablering av oppdrettslokalitet i Hunvika Aust i Eid kommune.

Eid kommunestyre vedtok i møte 15.desember 2016 KS-sak 156/16, å hente inn innspel i samband med rullering av handlingsdelen for kommunedelplanen for veg og trafikktrygging.

Formålet med kommunedelplanen er mellom anna å legge til rette for trygg skuleveg.

Frist for å kome med innspel er 31.august 2018. 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering