Eid kommune skal gje uttale til NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi ønskjer at alle interesserte, både organisasjonar, næringsliv og privatpersonar skal få gje innspel til høyringa før kommunen utarbeider sin uttale. Link til høyringa finn de her.

Vi ber om at innspel vert sendt post@eid.kommune.no innan 12.09.2019, eller Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Kjølsdalen gravplass.png

Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet, vedtok i møte 30.04.2019, TSU-sak 041/19, å legge forslag til detaljregulering for utviding av Kjølsdalen gravplass ut til offentleg ettersyn.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for bygging av gravplass nedanfor i hovudsak den eldste delen av kyrkjegarden.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering