Eid kommune har vedteke å melde seg ut av Nordfjord Hamn IKS. Kommunen må difor vedta kommunale forskrifter etter hamne- og farvasslova. Framlegg til forskrifter og gebyrregulativ vert lagt ut til høyring i perioden fram til 01.05.2017.

Oppvekstplan.JPG

Eid kommunestyre vedtok i møte 16. mars 2017, KS-sak 033/17 kommunedelplan for oppvekst 0-19 år 2017-2029.

Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for ein god oppvekst for alle barn og unge i Eid kommune.

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering