Eid kommunestyre vedtok i møte 15.desember 2016 KS-sak 156/16, å hente inn innspel i samband med rullering av handlingsdelen for kommunedelplanen for veg og trafikktrygging.

Formålet med kommunedelplanen er mellom anna å legge til rette for trygg skuleveg.

 

AndaLote.png

Kommunane Eid og Gloppen har fått utarbeida eit forslag om felles kommunedelplan for ferjefri kryssing av Nordfjorden ved Anda - Lote. Kommunedelplanen vert no lagt ut til offentleg ettersyn, og frist for uttale er 25. august 2017.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering