Eid kommunestyre vedtok i møte 6. september, KS-sak 107/18 detaljreguleringsplan for bustadområde på gnr. 45 bnr. 1 (område B21 i Lunden).

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av tre bustadblokker med til saman 60 bueiningar.

 

Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet vedtok i møte 28. august 2018, TSU-sak 078/18, mindre endring av detaljreguleringsplan for utviding av Torvik bustadfelt. Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, jf. § 12-14.

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering