Avgrensing av sentrumsområde for Nordfjordeid

Eid formannskap vedtok i møte 28. november 2018, F-sak 140/18, med heimel i plan- og bygningslova § 11-14, å legge forslag til «avgrensa revisjon av kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 – avgrensing av sentrumsområde for Nordfjordeid» ut til offentleg ettersyn.

Formålet med avgrensing av sentrumsområde er å legge til rette for handel.

 

Eid Selje

Eid og Selje kommunar har lagt ut anbod for bedriftshelseteneste for Eid og Selje kommunar i 2019 og Stad kommune i perioden 2020-2022.

Eid og Selje kommunar blir slått saman til Stad kommune 01.01.2020, og samstundes vert det gjennomført grensejustering mot Vågsøy kommune der Bryggja-området vert tillagt Stad kommune.

 

Les utfyllande utlysning her  

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering