Oppdrettsanlegg - Rundereim - Barmsund.jpg

Eid formannskap vedtok i møte 21. mars 2019, F-sak 019/19, å starte opp arbeidet med interkommunal arealplan for sjøområda i Selje og Eid og å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for meir næringsaktivitet i sjøområda, utan at dette kjem i konflikt med viktige naturområder, kulturminner, verneområder eller bruken av sjøområda som rekreasjon for fastbuande og besøkande.

FB8 - Harpefossen

Teknisk- og samfunnsutvalet i Eid vedtok i møte 30. april 2019 - TSU-sak nr. 039/19 -  detaljregulering for FB8 i Harpefossen hytteområde. Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for utviding av hytteområdet, med frittliggande og konsentrert utbygging.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering