Kommunedelplan for kulturarven

Eid kommunestyre vedtok i møte 26. januar 2017, KS-sak 009/17 kommunedelplan for kulturarv 2017-2029.

Formålet med kommunedelplanen er å synleggjere kulturarven vår og legge til rette slik at den kan utviklast som ein ressurs for samfunnet vårt.

Eid kommunestyre vedtok i møte 15. desember 2016, KS-sak 156/16 kommunedelplan for veg og trafikktrygging 2017-2029.

Formålet med kommunedelplanen er å sikre tryggleik på vegane og prioritere mellom ulike investeringstiltak på kommunale vegar. Planen vil bli lagt til grunn ved søknad om trafikktryggingsmidlar frå fylkeskommunen.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering