Detaljregulering for FB8 Harpefossen - Melding om vedtak

Utsnitt av vedteken detaljregulering (Eid kommune) - Klikk for stort bilete

Teknisk- og samfunnsutvalet i Eid vedtok i møte 30. april 2019 - TSU-sak nr. 039/19 -  detaljregulering for FB8 i Harpefossen hytteområde. Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for utviding av hytteområdet, med frittliggande og konsentrert utbygging.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 10.05.2019

Kva er ein reguleringsplan?

Ein reguleringsplan består av ei planomtale og juridisk bindande plankart og føresegner, jf. plan- og bygningslova kapittel 12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om reguleringsplanen

I saksutgreiinga kan du finne meir informasjon om sjølve vedtaket og vurdering av innspel til planarbeidet. Plandokumenta er tilgjengelege i kommunen sitt digitale planregister. Der kan du finne desse dokumenta:

 • Saksutgreiing TSU-sak 039/19
 • Detaljregulering for FB8 Harpefossen
  • Planomtale
  • Plankart
  • Føresegner
  • ROS-analyse
  • Skredfarevurdering

Dersom de ønskjer ein kopi av dokumenta, kan de ta kontakt med Eid kommune på tlf. 57 88 58 00. 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering