Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak – Vedtak

Kommunestyret i Eid kommune vedtok i møte 10. september 2015, KS-sak 095/15, med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, detaljreguleringsplan for Lund masseuttak.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for utviding av eksisterande masseuttak.

 

Publisert av Cecilie Marie Åshamar. Sist endra 11.09.2015

Kommunestyret sitt vedtak, KS-sak 095/15, kan du lese her. (PDF, 129 kB)

Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak:

Planomtale med føresegner (PDF, 2 MB)

Samandrag og vurdering av innspel til planarbeidet (PDF, 316 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

 

Klage:

Fristen for å klage på vedtaket er sett til tysdag 6. oktober 2015. Merk eventuell klage med: «10/120», og send per e-post: post@eid.kommune.no eller brev til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering