Detaljreguleringsplan for masseuttak i Hjelmelandsdalen - Melding om vedtak

Eid kommunestyre vedtok i møte 21.06.2018, KS-sak 086/18 detaljreguleringsplan for masseuttak i Hjelmelandsdalen.

 

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 21.12.2018

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for uttak av stein og knuste massar frå eit område på ca. 36 daa I Hjelmelandsdalen i Eid kommune.

Kva er ein reguleringsplan?

Ein reguleringsplan består av ei planomtale og juridisk bindande plankart og føresegner, jf. plan- og bygningslova kapittel 12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om reguleringsplanen

I saksutgreiinga kan du finne meir informasjon om sjølve vedtaket og vurdering av innspel til planarbeidet.

  1. KS-sak 086/18
  2. Detaljreguleringsplan for masseuttak i Hjelmelandsdalen (lenkje til digitalt planregister):
  • Planomtale med ROS-analyse
  • Plankart
  • Føresegner
  • Skredfarevurdering
  • Støyvurdering

Dersom de ønskjer ein kopi av dokumenta, kan de ta kontakt med Eid kommune på tlf. 57 88 58 00.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering