Detaljreguleringsplan for Stokkenestunet - Melding om vedtak

Stokkenestunet - Klikk for stort bilete Utklipp

 

Kommunestyert i Eid vedtok i møte 20. juni 2019, KS-sak 054/19 detaljregulering for Stokkenestunet.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for utviding av bustadområdet på Stokkenes, inn i område som i gjeldande reguleringsplan er regulert til jordbruk.

 

 

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 19.07.2019

Kva er ein reguleringsplan?

Ein reguleringsplan består av ei planomtale og juridisk bindande plankart og føresegner, jf. plan- og bygningslova kapittel 12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om reguleringsplanen

I saksutgreiinga kan du finne meir informasjon om sjølve vedtaket og vurdering av innspel til planarbeidet. Plandokumenta er tilgjengelege i kommunen sitt digitale planregister. Der finn du desse dokumenta:

  • Saksutgreiing KS-sak 054/19
  • Detaljregulering for Stokkenestunet bustadfelt
    • Planomtale
    • Plankart
    • Føresegner
    • Geoteknisk rapport

Dersom de ønskjer ein kopi av dokumenta, kan de ta kontakt med Eid kommune på tlf. 57 88 58 00.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering