Detaljreguleringsplan for Teletunet - Melding om vedtak

Teletunet - Plankart.png - Klikk for stort bilete

 

 

Teknisk- og samfunnsutvalet i Eid vedtok i møte 12, juni 2019, TSU-sak 055/19, detaljregulering for Teletunet.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for bustad og næring på gnr. 46 bnr. 135.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 19.07.2019

Kva er ein reguleringsplan?

Ein reguleringsplan består av ein planomtale og juridisk bindande plankart og føresegner, jf. plan- og bygningslova kapittel 12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om reguleringsplanen

I saksutgreiinga kan du finne meir informasjon om sjølve vedtaket og vurdering av innspel til planarbeidet. Plandokumenta er tilgjengelege i kommunen sitt digitale planregister. Der finn du desse dokumenta:

 

 • Saksutgreiing TSU-sak 055/19
 • Detaljregulering for Teletunet
  • Planomtale
  • Plankart
  • Føresegner
  • ROS-analyse
  • Støyfagleg utgreiing
  • Geoteknisk rapport

Dersom de ønskjer ein kopi av dokumenta, kan de ta kontakt med Eid kommune på tlf. 57 88 58 00.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering