Endring av reguleringsplan for Langelandsåsen og Hogaåsen - Vegtrase - Offentleg ettersyn

 

Formannskapet i Eid kommune vedtok i møte 18. juni 2014, F-sak 135/14, med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, å legge ut framlegg til endringar av reguleringsplan for Langelandsåsen og Hogaåsen.

 

Publisert av Cecilie Marie Åshamar. Sist endra 26.06.2014

 

Bakgrunnen for dei føreslegne endringane i reguleringsplanen er å legge til rette for vegtrase, då opphavleg vegtrase ikkje var optimalt plassert i terrenget.

 

Sjå her for F-sak 135/14 (PDF, 153 kB)og framlegg til endring av vegtrase i reguleringsplan for Langelandsåsen og Hogaåsen reguleringsplan (PDF, 517 kB)og plankart (PDF, 2 MB). Dette er og tilgjengeleg på Servicekontoret.

 

Frist for å kome med merknad er sett til måndag 1. september 2014.

 

Merk med «Merknad til endring av reguleringsplan for Langelandsåsen og Hogaåsen – vegtrase» og send per e-post til: post@eid.kommune.no eller post til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

 

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering