Kommunedelplan for grunnskulen i Eid

Med heimel i "Lov om planlegging og byggesaksbehandling" (plan- og bygningslova), 2009, §11-15, vert med dette kommunedelplanen for grunnskulen i Eid kommune  kunngjort.

Planen blei endeleg vedteken i Kommunestyret, den 08.09.11, sak78/11.

 

Delplanen er lagde ut på heimesida til Eid kommune, og dei som er interesserte kan også få delplanen i papirversjon ved serviceavdelinga i rådhuset.

Publisert av Terje Moldestad. Sist endra 28.09.2011
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering