Søknad om etablering av oppdrettslokalitet Hunvika Aust i Eid kommune

Nordfjord forsøksstasjon AS og Nordfjord Laks AS søkjer om etablering av oppdrettslokalitet i Hunvika Aust i Eid kommune.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 13.09.2018

Søknad med vedlegg finn ein i lenka nedanfor:

Søknad om etablering av oppdrettslokalitet Hundvika Aust i Eid kommune

Anlegget vil i følgje søknaden verte liggande innanfor område avsett til formålet i arealdelen i kommuneplanen 2015-2027, med unntak av nokre fortøyingspunkt. Det kjem heller ikkje i konflikt med omsynssoner Frilufstliv. Arealbruk under havflata tek ikkje kommuneplanen stilling til.

Eventuelle merknader skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid – evt. post@eid.kommune.noinnan 15. august 2018. Oppgi saksnummer 18/1793.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering