Landbrukskontoret

Eid og Gloppen kommune samarbeider om landbrukstenestene i dei to kommunane.  Landbrukskontoret for Eid og Gloppen har ansvar for jordbruk, viltforvaltning og miljøsaker.

Landbrukskontoret har hovudkontor på heradshuset i Gloppen kommune. Trine Alme er landbrukssjef og vil har fast kontordag tysdagar ved Eid rådhuset. Alme vil elles ha kontordag på rådhuset i Eid etter avtale og behov.

Tilsette ved landbrukskontoret

Artikkel (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering