Lokal høyring - NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land

Eid kommune skal gje uttale til NVE sitt framlegg til nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi ønskjer at alle interesserte, både organisasjonar, næringsliv og privatpersonar skal få gje innspel til høyringa før kommunen utarbeider sin uttale. Link til høyringa finn de her.

Vi ber om at innspel vert sendt post@eid.kommune.no innan 12.09.2019, eller Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Publisert av Elin Leikanger. Sist endra 16.08.2019

Innspel kan også sendast direkte til Olje og energidepartementet. Departementet sin høyringsfrist er 01.10.2019. Her finn du digitalt skjema for høyringssvar til departementet.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering