Mal for utbyggingsavtalar i Eid kommune

Eid kommune har no utarbeidd rettleiar og mal for utbyggingsavtalar. Desse er tenkt som hjelpemiddel for utbyggjarar som ønskjer eit samarbeid med Eid kommune. Her finn du link (PDF, 860 kB) til dokumentet.

Publisert av Elin Leikanger. Sist endra 09.02.2018

Utbyggingsavtalar er eit verkemiddel til gjennomføring av utbyggingar i samsvar med godkjende arealplanar. Dei fleste utbyggingsavtalar omhandlar infrastruktur som kommunen skal overta i ettertid. Kommunen får momskompensasjon ved slike utbyggingar. Momsregelverket opnar for at utbyggarar kan få momsfrådrag dersom det er gjort avtale med kommunen  etter anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen. Her (PDF, 233 kB) finn du eksempel på slike avtalar.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering