Melding til listekandidatar til kommunestyrevalet 2019

VAL_logo.png - Klikk for stort bilete

Det er sendt ut melding til kandidatar som står på vallister for politiske parti i Stad kommune ved kommunestyrevalet 2019. Meldinga er sendt elektronisk.  

Listekandidatar har rett til å krevje fritak frå val til kommunestyret (jfr. Vallova § 3-4):

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
  3. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

Presisering: Listekandidatar treng ikkje grunngje krav om fritak. Listekandidatar som vil krevje fritak frå val til kommunestyret må melde dette skriftleg til valstyret innan 30. april 2019.

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 10.04.2019

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering