Næringsareal i Eid kommune

Næringsområde i Øyane - Klikk for stort bilete

Oversyn over næringsareal i Eid kommune
Planstatus og eigarforhold

Sist endra 15.03.2017

Næringsareal - Klikk for stort bilete

Eid kommune har dei siste åra regulert fleire store næringsområde i Eid sentrum. Det er inngått avtaler om kjøp, og ein del er alt under utbygging.

Eid Industrihus KF (DOCX, 26 kB) er Eid kommune sitt selskap for utvikling av næringsareal og næringsbygg i kommunen, og meir informasjon om dei ledige areala får ein ved  å kontakte dagleg leiar Svein Otto Melheim mob-tlf. 911 38 974

Prospekt Eid Næringspark (PDF, 972 kB)

svein.otto.melheim@eid.kommune.no

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering