Nye gardskart

img_3873.jpg
img_3873.jpg

2. gongs kvalitetssikra jordregister er klart. Det vil ikkje bli produsert nye papirkart, men du kan finne kartet for din eigedom på internett.

Ved å følgje denne lenka; http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/search?action=none, der du vel fylke, kommune, gardsnummer og bruksnummer, skal du får opp kart over t.d. din eigedom.

Jordregisteret er produsert på nytt etter at kommunen har oppdatert/retta eigedomskart (matrikkelen), markslagskart (AR5) og grunneigedomstabellen i landbruksregisteret.

Vi har prøvt å rette opp mest mogleg av det som vart meldt inn til oss innan fristen, men det kan framleis vere feil i karta. Det er då viktig at de tek kontakt med underteikna, sånn at vi kan få retta opp kartgrunnlaget.

 

Publisert av Trine Alme. Sist endra 08.07.2011
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering