Oppstart av detaljregulering Harpefossen Hyttefelt FB8

Skjermbilde.PNG - Klikk for stort bilete

I medhald av Pbl.§12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for om lag 39,7 daa av gbnr. 21/1 ved Naustdalssætra.

Publisert av Unni Hermansen Torheim. Sist endra 11.07.2018
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering