Oppvekst og kultur

Her finn du informasjon om Eid kommune sine tenester innan oppvekst og kultur: 

Barnehage

Barneverntenesta

Skule

SFO

Kultur og fritid

 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Harald Sivertsen, er å treffe på Eid rådhus tlf. 980 79 873.